Lepkovi za spajanje kartonskih kutija - Tetragon

Lepkovi za spajanje kartonskih kutija

Lepljenje kartonskih kutija se vrši na takozvanim mašinama lepilicama. Nanošenje lepka može biti kontaktno (disk, segmentno, dizna) ili bezkontaktno (dizna). Sa stanovišta samog procesa lepljenja možemo govoriti o lepljenju kartonskih površina, štampanih i neštampanih, o lepljenju lakiranih površina (disperzni, ili UV umrežavajući lakovi) kao i o lepljenju PE ili PP filmom plastificiranih površina.

Lepkovi za spajanje kartonskih kutija

Lepljenje kartonskih kutija se vrši na takozvanim mašinama lepilicama. Nanošenje lepka može biti kontaktno (disk, segmentno, dizna) ili bezkontaktno (dizna). Sa stanovišta samog procesa lepljenja možemo govoriti o lepljenju kartonskih površina, štampanih i neštampanih, o lepljenju lakiranih površina (disperzni, ili UV umrežavajući lakovi) kao i o lepljenju PE ili PP filmom plastificiranih površina.
Tekol TG-22 R Disperzija sintetičke smole sa plastifikatorom Koristi se za izradu složive ambalaže od neštampanog i nelakiranog papira i kartona. Nanošenje diskom.
Tekol TG-2210 Disperzija sintetičke smole sa plastifikatorom Lepljenje složive ambalaže od neštampanog i štampanog kartona i valovite lepenke; nanošenje pomoću dizne; nizak viskozitet.
Tekol TG-2220 Disperzija sintetičke smole sa plastifikatorom Lepljenje složive ambalaže od neštampanog i štampanog kao i lakiranog (VD lak) kartona; nanošenje pomoću dizne.
Tekol TG-2230 Disperzija sintetičke smole sa plastifikatorom Lepljenje složive ambalaže od neštampanog i štampanog kartona i valovite lepenke; nanošenje pomoću dizne; srednji viskozitet.
Tekol TG-2240 Disperzija sintetičke smole sa plastifikatorom Lepljenje složive ambalaže od neštampanog i štampanog kartona i valovite lepenke; nanošenje pomoću dizne; viši viskozitet.
Tekol TG-2860 Disperzija sintetičke smole sa plastifikatorom Spajanje lakiranih površina i različitih papira i kartona kao i spajanje površina koje su laminirane tretiranim PE i OPP folijama sa različitim papirima i kartonima. Može se koristiti u izradi komercijalnih kutija. Nanošenje preko diska, valjka ili segmentnog noža.
Tekol TG-2863 Disperzija sintetičke smole sa plastifikatorom Spajanje lakiranih površina i različitih papira i kartona kao i spajanje površina koje su laminirane tretiranim PE i OPP folijama sa različitim papirima i kartonima. Može se koristiti u izradi komercijalnih kutija. Nanošenje preko dizne.
Tekol TG-2870 Disperzija sintetičke smole sa plastifikatorom Lepljenje složive ambalaže od lakiranog kartona (UV umrežavajući i disperzioni lak); nanošenje pomoću diska; viši viskozitet.
Tekol TG-2873 Disperzija sintetičke smole sa plastifikatorom Lepljenje složive ambalaže od lakiranog kartona| (UV umrežavajući i disperzioni lak); nanošenje pomoću dizne; niži viskozitet.