Lepkovi za grafičku industriju - Tetragon

Lepkovi za grafičku industriju

Lepkovi za grafičku industriju

Plastifikacija

Plastifikacija odnosno laminacija je postupak u kome se na štampani hromo karton nanosi tretirani PE ili PP film. Može se govoriti o dva postupka: vlažni i suvi postupak. Kod nas je uobičajena podela na hladni i topli. Razlika se sastoji u tome što se kod vlažnog postupka folija spaja sa papirom odmah nakon nanošenja lepka, dok se kod suvog postupka sloj lepka najpre suši prolaskom kroz tunelsku sušnicu, a tek nakon toga se vrši spajanje sa papirom.
Tekol TG-28A Disperzija sintetičke smole sa plastifikatorom Lepak za “toplu” plastifikaciju. Lepljenje folija (PE,PP i poliestarskih) na štampani papir i karton.
Tekol TG-2830 Disperzija sintetičke smole sa plastifikatorom Lepak za “hladnu” plastifikaciju. Lepljenje folija (PE,PP i poliestarskih) na štampani papir i karton.
Tekol TG-2850 Disperzija sintetičke smole sa plastifikatorom Koristi se izradu mesarskog papira postupkom laminacije folija i papira različitih vrsta i debljina. Omogućava formiranje trajnog spoja između supstrata koji se lepe.
Tekol TG-28510 Disperzija sintetičke smole sa plastifikatorom Koristi se za izradu mesarskog papira postupkom laminacije folija i papira. Dobar odnos cene i kvaliteta.

Lepkovi za kaširanje

Postupkom kaširanja se vrši spajanje štampanog hromo kartona ili premaznih papira (kunzdruk) na ravnu kartonsku ploču ili mikroval u izradi transportne i komercijalne ambalaže. Za ovu namenu je moguće koristiti dekstrinske lepkove, ali se zbog brzine lepljenja ipak sve više koriste polivinilacetatni lepkovi.
Tekol TG-11 Dekstrinski Koristi se za kaširanje ravnih kartonskih ploča i mikrovala hromokartonom. Lepak je pogodan za rad na poluautomatskim i automatskim mašinama.
Tekol TG-2752 Disperzija sintetičke smole sa plastifikatorom Koristi se za kaširanje ravnih kartonskih ploča i mikrovala hromokartonom i kunzrukom.
Tekol TG-2753 Disperzija sintetičke smole sa plastifikatorom Koristi se za kaširanje ravnih kartonskih ploča i mikrovala hromokartonom i kunzrukom. Odlikuje se dobrim kvašenjem papira, visokom početnom lepljivošću i velikom jačinom lepljenog spoja.

Knjigovezački lepkovi

U knjigoveznicama se koristi mnogo vrsta lepkova, jer su procesi izrade knjiga veoma složeni i raznoliki (tvrd i mek povez). U izradi knjiga, brošura, fascikli i slično koristi se mnoštvo različitih materijala, što takođe utiče na zahteve koji se stavljaju pred lepak.
Tekol TG-23 Disperzija sintetičke smole sa plastifikatorom Koristi se za lepljenje štampanog i neštampanog papira i kartona, kao i za kaširanje „kunzdruk“ papira na mikroval i na ravnu kartonsku ploču.
Tekol TG-2310 Disperzija sintetičke smole sa plastifikatorom Koristi se za lepljenje štampanog i neštampanog papira i kartona, kao i u knjigoveznicama za mašinsko i ručno lepljenje šivenih knjiga i zadnjeg papira.
Tekol TG-2340 Disperzija sintetičke smole sa plastifikatorom Koristi se za mašinsku izradu knjižnog bloka (lajmovanje). Formirani film lepka na knjižnom bloku je elastičan i postojan.
Tekol TG-2861 Disperzija sintetičke smole sa plastifikatorom Koristi se za lepljenje zavrsnog (poslednjeg) papira u unutrašnjosti knjige/sveske za lakiranu povrsinu. Nanošenje ručno i preko valjaka.