Lepkovi za proizvodnju papirnih cevi (hilzni) - Tetragon

Lepkovi za proizvodnju papirnih cevi (hilzni)

Papirne cevi se proizvode savijanjem i lepljenjem više slojeva papira, odnosno kartona. Takozvano motanje može biti spiralno, paralelno ili konusno. Cevi se mogu praviti počevši od dva sloja papira, pa čak i do 30. Pritisna čvrstoća cevki zavisi od kvaliteta papira, ali delimično i od vrste lepka. Pritisna čvrstoća se meri nakon potpunog sušenja cevi. Zavisno od namene cevi i brzine mašine mogu se koristiti različiti tipovi lepka. Za transportne hilzne uobičajeno je da se koriste dekstinski lepkovi, dok se za brze mašine i tankozide hilzne preporučuju polivinilacetatni lepkovi. Lepak se može nanositi kaskadno, valjcima, potapanjem ili diznom.

Lepkovi za proizvodnju papirnih cevi (hilzni)

Papirne cevi se proizvode savijanjem i lepljenjem više slojeva papira, odnosno kartona. Takozvano motanje može biti spiralno, paralelno ili konusno. Cevi se mogu praviti počevši od dva sloja papira, pa čak i do 30. Pritisna čvrstoća cevki zavisi od kvaliteta papira, ali delimično i od vrste lepka. Pritisna čvrstoća se meri nakon potpunog sušenja cevi. Zavisno od namene cevi i brzine mašine mogu se koristiti različiti tipovi lepka. Za transportne hilzne uobičajeno je da se koriste dekstinski lepkovi, dok se za brze mašine i tankozide hilzne preporučuju polivinilacetatni lepkovi. Lepak se može nanositi kaskadno, valjcima, potapanjem ili diznom.

Dekstrinski lepkovi

Tekol TG-12 B Dekstrinski lepak za papirne cevi Odlično početno lepljenje, nizak viskozitet.
Tekol TG-12 L Dekstrinski lepak za papirne cevi Visoka početna lepljivost, visok viskozitet, visoka pritisna čvrstoća.
Tekol TG-12 P Dekstrinski lepak za papirne cevi Odlično početno lepljenje, kratko otvoreno vreme.
Tekol TG-1210 Dekstrinski lepak za papirne cevi Visoka suva materija, nizak viskozitet, odlično lepljenje, rad na mašinama srednje brzine.
Tekol TG-1220 Dekstrinski lepak za papirne cevi Visoka suva materija, odlično lepljenje, dugo otvoreno vreme.

Polivinilacetatni lepkovi

Tekol TG-24 Polivinilacetatni lepak za papirne cevi Mašinama srednje brzine, dobro lepljenje, spiralno motane cevi.
Tekol TG-24D Polivinilacetatni lepak za papirne cevi Velika brzina lepljenja, visoka pritisna čvrstoća, produženo otvoreno vreme, spiralno motane cevi.
Tekol TG-24E Polivinilacetatni lepak za papirne cevi Velika brzina lepljenja, visoka pritisna čvrstoća, kratko otvoreno vreme, spiralno motane cevi.
Tekol TG-2410 Polivinilacetatni lepak za papirne cevi Srednja brzina lepljenja, dobar za veoma porozne papire i kartone.
Tekol TG-2411 Polivinilacetatni lepak za papirne cevi Dobro lepljenje, rad na sporijim mašinama, spiralno motane cevi.
Tekol TG-2420 Polivinilacetatni lepak za papirne cevi Rad na sporijim mašinama, dobar odnos cene i kvaliteta, spiralno motane cevi.
Tekol TG-2430 Polivinilacetatni lepak za papirne cevi Velika brzina lepljenja, dobra konačna lepljivost, spiralno motane cevi.
Tekol TG-2450 Polivinilacetatni lepak za papirne cevi Rad na mašinama srednje brzine, pogodan za lepljenje hromokartona, spiralno motane cevi.
Tekol KH-100L Polivinilacetatni lepak za papirne cevi Paralelno motane cevi.