Odgovornost prema životnoj sredini i zajednici

Kao društveno i ekološki odgovorna kompanija, u svakom koraku proizvodnje i poslovanja na umu imamo očuvanje i unapređenje životne sredine, i tako je od samog početka.

Jedna smo od prvih kompanija u Srbiji koje su uskladile svoje proizvode sa evropskom regulativom REACH iz 2007. godine, čiji je cilj registracija, evaluacija, autorizacija I ograničenje hemikalija upravo u cilju zaštite zdravlja ljudi i životne sredine od rizika upotrebe hemijskih proizvoda.

I danas, u svetu sve većih ekoloških izazova i alarmantnih klimatskih promena, nastavljamo da činimo sve što u našoj moći da očuvamo našu sredinu, ali i da kod saradnika i krajnjih korisnika probudimo svest o važnosti potpuno zdravih I ekološki savesnih proizvoda.

Ekološki lepkovi
Od samog osnivanja bavimo se isključivo proizvodnjom lepkova na bazi vodenih polimernih disperzija kao i lepkova koji su vodorastvorni. Uticaj adheziva na zdravlje ljudi kao i uticaj na životnu sredinu je predmet sve veće i sve kompleksnije analize. Mi uspevamo da našim partnerima ponudimo sigurna, efikasna i ekonomična rešenja usaglašena sa trnutnim zahevima.
Otpadni materijali
Prikupljanje, razvrstavanje, skladištenje i uklanjanje industrijskog i ambalažnog otpada vršimo u skladu sa merama propisanim Zakonom. Kada je reč o otpadnim gasovima, isparenja koja se javljaju u procesu proizvodnje su po svom sastavu bezopasna jer se sastoje uglavnom iz vode. Takođe, nemamo tehnološki otpadni tok i neprestano smanjujemo količinu otpadnih voda.
Individualna i kolektivna odgovornost
Baš kao što misilimo globalno i delujemo lokalno, verujemo da je odgovornost prema životnoj sredini na preduzećima, ali i na pojedincima. Zato naši zaposleni prolaze obuku i poštuju Politiku zaštite životne sredine, rade ne stvarajući rizik po sredinu, informišu partnere I druge zainteresovane strane o merama opreza i zaštite.