Vođeni smo inovacijama

Kao firma koju su osnovali tehnolozi, ne čudi što je od samog početka u našem fokusu bio upravo razvoj novih proizvoda i prilagođavanje savremenim otkrićima hemije i brizi o ekologiji i zdravlju čoveka.

Sarađujući sa velikim stranim i domaćim kompanijama, nastojali smo da prepoznamo važne trendove u proizvodnji i da se što pre u njih uključimo. Zbog takve posvećenosti inovacijama uspeli smo da nekoliko puta na domaćem tržištu plasiramo adhezive koji su se inače uvozili, a na tržište EU i zemalja regiona plasiramo sopstvene lepkove.

Danas posedujemo odlično opremljenu laboratoriju, u kojoj analiziramo bitna svojstva lepkova i testiramo nove tehnologije. Naš istraživački tim je brojan, kompetentan i veoma posvećen praćenju trendova, usvajanju i primeni novih saznanja. 

Imamo stalnu saradnju sa Tehnološko-metalurškim fakultetom, Hemijskim fakultetom, Institutom za fiziku u Beogradu i Zavodom za javno zdravlje Čačak.