Lepkovi na vodenoj bazi za sunđer - Tetragon

Lepkovi na vodenoj bazi za sunđer

U poslednjih nekoliko godina došlo je izbacivanja iz upotrebe lepkova za proizvodnjiu madraca i jastuka na bazi rastvarača. Razvijene su nove vodene disperzije na bazi polihloroprena koje uspešno menjaju prethodni sistem lepljenja. Adhezivi za poliuretanske pene koje Tetragon proizvodi su isključivo na vodenoj bazi. U zavisnosti od načina rada i materijala između koji se ostvaruje spoj postoje različiti tipovi lepkova. Odlikuju se dobrom početnom lepljivošću, čvrstim i fleksibilnim spojem.

Lepkovi na vodenoj bazi za sunđer

U poslednjih nekoliko godina došlo je izbacivanja iz upotrebe lepkova za proizvodnjiu madraca i jastuka na bazi rastvarača. Razvijene su nove vodene disperzije na bazi polihloroprena koje uspešno menjaju prethodni sistem lepljenja. Adhezivi za poliuretanske pene koje Tetragon proizvodi su isključivo na vodenoj bazi. U zavisnosti od načina rada i materijala između koji se ostvaruje spoj postoje različiti tipovi lepkova. Odlikuju se dobrom početnom lepljivošću, čvrstim i fleksibilnim spojem.
Tekol CR-200 Kontaktni adheziv na vodenoj bazi Nanosi se ručnim valjkom, pištoljem ili četkom, odlikuje se jako dobrim početnim lepljenjem, Koristi se u lepljenju sunđer-sunđer, sunđer-iverica i sunđer-tekstilni materijali.
Tekol CR-203 Kontaktni adheziv na vodenoj bazi Koristi se za nanošenje sistemom valjaka u serijskoj proizvodnji i ima jako dobro početno lepljenje. Koristi se u lepljenju sunđer – memori pena, sunđer-latex, sunđer-reteks ili filc.
Tekol CR-204 Kontaktni adheziv na vodenoj bazi Nanošenje se vrši pomoću pištolja i ima odlično početno lepljenje, koristi se u lepljenju spoja sunđer- memori pena, sunđer-latex, sunđer-reteks ili filc.
Tekol CR-205 Kontaktni adheziv na vodenoj bazi Nanošenje se vrši sistemom valjaka ili pištoljem i ima odlično početno lepljenje, koristi se u lepljenju spoja sunđer- memori pena, sunđer-latex, sunđer-reteks ili filc.