Lepkovi za proizvodnju papirnih kesa - Tetragon

Lepkovi za proizvodnju papirnih kesa

Papirne kese su se pokazale nezamenljivim u mnogim oblastima ambalažerske prakse. Mogu se praviti različitih dimenzija, oblika i boja. Mogu se praviti uz korišćenje valjaka ili u modernijoj verziji korišćenjem dizni.

Lepkovi za proizvodnju papirnih kesa

Papirne kese su se pokazale nezamenljivim u mnogim oblastima ambalažerske prakse. Mogu se praviti različitih dimenzija, oblika i boja. Mogu se praviti uz korišćenje valjaka ili u modernijoj verziji korišćenjem dizni.
Tekol TG-2250 Smeša skrobnih derivata i sintetičkih polimera Koristi se za izradu kesa od različitih vrsta papira za mašinsko lepljenje dna. Može se koristiti za lepljenje etiketa na kartonsku ambalažu. Niži viskozitet.
Tekol TG-2251 Smeša skrobnih derivata i sintetičkih polimera Koristi se za izradu kesa od različitih vrsta papira za mašinsko lepljenje dna. Može se koristiti za lepljenje etiketa na kartonsku ambalažu. Viši viskozitet.
Tekol TG-2260 Smeša skrobnih derivata i sintetičkih polimera Koristi se za izradu kesa, lepljenje dna , lepljenje etiketa na kartonsku ambalažu.
Tekol TG-2270 Disperzija sintetičke smole s plastifikatorom Lepak se koristi za lepljenje dna, uzdužno spajanje, lepljenje ručki i ojačanja. Primenjuje se na srednje brzim mašinama.
Tekol TG-2272 Disperzija sintetičke smole s plastifikatorom Koristi za uzdužno lepljenje, lepljenje ručki i ojačanja. Primenjuje se na brzim mašinama.
Tekol TG-2275 Disperzija sintetičke smole s plastifikatorom Koristi za uzdužno lepljenje i lepljenje dna papirnih kesa. Primenjuje se na brzim mašinama.