Kako je sve počelo
Kompanija je osnovana 1992. godina. Najpre su proizvođeni isključivo dekstrinski lepkovi, ali se vrlo brzo prešlo na kazeinske i polivinilacetatne disperzione lepkove. Od samog osnivanja kompanija je ustanovila službu razvoja. Time smo zaokružili proces rada, od ideje o proizvodu do finalnog proizvoda koji odgovara potrebama kupca.
Široka paleta proizvoda
Naši proizvodi se koriste u industriji pakovanja, proizvodnji higijenskih papira, prehrambenoj, drvnoj i grafičkoj industriji kao i u proizvodnji madraca. Počeli smo sa lepkovima na bazi dekstrina, prirodnog i obnovljivog materijala koji ponovo dobija na važnosti kako raste briga za životnu sredinu. Zatim smo proširili proizvodnju kazeinskih i disperzionih lepkova. Danas naša paleta obuhvata i proizvodnju lepkova na bazi polihloroprenskih disperzija kao i poliuretanske lepkove za 3D laminaciju drveta.
Od 2010. firma poseduje međunardno priznate sertifikate:
ISO 9001
2015 – Sistem menadžmenta kvalitetom
Međunarodno priznata potvrda da smo posvećeni kontinuiranom unapređenju, konzistentni u kvalitetu proizvoda, da naše usluge odgovaraju na zahteve kupaca i prate regulative.
ISO 14001
2015 – Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine
Međunardno prizanata potvrda da brinemo o očuvanju životne okoline I zdravlju čoveka, pazimo na ekološki otisak koje naša delatnost ostavlja, radimo u skladu sa idejom o održivom razvoju I brinemo o otpadu u skladu sa međunarodnim regulativama.
OHSAS 18001
2015 – Standard za zdravlje i bezbednost na radu
Sertifikat koji potvrđuje da smo posvećeni zaštiti zdravlja naših zaposlenih I da neprestano unapređujemo nivo fizičke, mentalne i društvene bezbednosti radnika.