Lepkovi za laminaciju drveta - Tetragon

Lepkovi za laminaciju drveta

Postupak laminacije raznih drvenih ploča (najčešće MDF) pruža mnoge mogućnosti u proizvodnji savremenog nameštaja. Proizvodimo lepkove za ravnu i za 3D laminaciju.

Lepkovi za laminaciju drveta

Postupak laminacije raznih drvenih ploča (najčešće MDF) pruža mnoge mogućnosti u proizvodnji savremenog nameštaja. Proizvodimo lepkove za ravnu i za 3D laminaciju.
Tekol TU-1000 Disperzioni jednokomponentni PU adheziv Jednokomponentni poliuretanski adheziv koji se koristi za oblaganje MDF-a (medijapana) termoplastičnom PVC folijom u 3D tehnologiji. Adheziv se odlikuje velikom mehaničkom otpornošću i termičkom stabilnošću..Minimalna temperatura aktivacije je 60°C.